Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2022

Radomír
14. neděle v mezidobí
7:40 za rodinu Pečínkovu, Havlíkovu, Liehneovu a duše v očistci
9:00 za živou a zemřelou rodinu Štěpánkovu a Mičínovu
3.7.
neděle
Prokop
pondělí 14. týdne v mezidobí
7:40 za manžela a živou rodinu
4.7.
pondělí
St. svátek
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
7:40 za brzké uzdravení zraněných dětí (5)
10:00 VÍTOCHOV hlavní pouť: poutní mše sv. za farníky a poutníky  
5.7.
úterý
Mistr Jan Hus
středa 14.týdne v mezidobí
18:00 za vnuky rodiny Doležalovy a Veteškovy
6.7.
středa
Bohuslava
čtvrtek 14. týdne v mezidobí
7:40 za zemřelé manžele Viškovy, kmotra Augustýna a duše v očistci
7.7.
čtvrtek
Nora
pátek 14. týdne v mezidobí
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za živou a zemřelou rodinu Lipovských, Machovu, Mackovu a pátera Karla Macha
8.7.
pátek
Drahoslava
sobota 14. týdne v mezidobí
19:00 na úmysl dárce
9.7.
sobota
Libuše, Amálie
15. neděle v mezidobí
7:40 za farníky 
9:00 za syna Ladislava Jurnečku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
11:45 LESOŇOVICE: mše sv. za živé i zemřelé osadníky (C+M pouť) 
10.7.
neděle
Příležitostná oznámení:

Sbírka na bohoslovce minulou neděli 27.497,- Kč, díky za štědrost. Dary na zvony dávejte do zvl. košíku. Sbírka na Vítochově bude nejen na dokončení restaurování varhan, ale na opravdu větrem poškozené střechy, a bouřkou zničenou elektroniku v kostele. Připomínáme celostátní setkání mládeže 9.-14.8. v Hradci Králové, víc na netu, je potřeba se přihlásit. Na vývěsce nově: pozvánka do N. Města na 14.8. na "Pouť na kostelíčku" (hřbitov) přijede P. Vojtěch Kodet. Nové plakáty ze Žďáru: mnoho akcí jako součást oslav 300 let vysvěcení kostela na Zelené hoře (27.8. - 2.10.), mimo jiné: sobota 27.8. Liturgická cesta se Santinim, pěšky, Zvole - Horní Bobrová - Obyčtov - Zelená hora, vede sestra benediktinka z Bílé Hory; Lidová krojová pouť 28.9., řada dalších bohoslužeb a přednášek. Epidemická opatření - prosba o ohleduplné jednání. Starší ohlášky: Katolická charismatická konference 6.-10.7. v Brně. Tradiční C+M pouť ve Vítochově bude i letos 5.7. v 10h., celebrovat mši sv. bude P. Miloslav Kabrda z Brna. C+M pouť v Lesoňovicích bude až v neděli 10.7. v 11.45h. Do charitního skládku minulou středu nepřišel nikdo ani potřebný, ani dárce, chystalo se krupobití, tak asi proto. Otevřen bude 1. a 3. středu v měsíci 16.-17h. v budově fin. úřadu.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Oz 2,16b.17b-18.21-22
žalm: Zl 145
evangelium: Mt 9,18-26

Přihlášení

Krátké zprávy

Pastýřský list

[28.10.20]

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]
více krátkých zpráv »