Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2021

Hedvika
29. neděle v mezidobí
        na sobotní a nedělní bohoslužby je i nadále nutné nahlásit se u faráře
7:40 za Marii a Vladimíra Vašicovy a celou živou rodinu
9:00 za Jana Ludvíka, živou a zemřelou rodinu Ludvíkovu a Peškovu
17.10.
neděle
Lukáš
Svátek sv. Lukáše
7:40 za Drahomíru a Františka Kachyňovy a celou rodinu
18.10.
pondělí
Michaela
úterý 29. týdne v mezidobí
        zpovídání a bohoslužby v Lísku
19.10.
úterý
Vendelín
středa 29. týdne v mezidobí
19:00 za manžela Adolfa a živou i zemřelou rodinu (zpovídá se od 18h.)
20.10.
středa
Brigita
čtvrtek 29. týdne v mezidobí
7:40 za Miroslavu Kučerovu, rodinu Kučerovu a Schwarzerovu (mělo být 11.10.)
19:00 PIVONICE: za Františka a Ludmilu Mazalovy a rodinu Noskovu
21.10.
čtvrtek
Sabina
pátek 29. týdne v mezidobí
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele (po dobu adorace farář zpovídá)
18:00 za zemřelé rodiče a bratra
22.10.
pátek
Teodor
sobota 29. týdne v mezidobí
        na sobotní a nedělní bohoslužby je i nadále nutné nahlásit se u faráře
19:00 za Jitku Holkovou a živou rodinu
23.10.
sobota
Nina
30. neděle v mezidobí
        na sobotní a nedělní bohoslužby je i nadále nutné nahlásit se u faráře
7:40 za farníky 
9:00 za rodinu Müllerovu, Šejnohovu, Koutníkovu a Chocholáčovu
24.10.
neděle
Příležitostná oznámení:

Příští neděli bude sbírka na misie, víc je ohláškách (dopis ředitele Papežských misijních děl). Poděkování organizátorům oslav 100 let od založení Orla. Opakujeme pozvání hospicové péče na setkání pozůstalých v úterý 19.10. v 16.30h. v kostele a na faře ve Fryšavě, k účasti je potřeba se přihlásit. Připomínáme prosbu o vstup do "velké rodiny malých dárců" ve fondu PULS. Tuto neděli 17.10. v 16h. v katedrále na Petrově náš otec biskup Vojtěch při slavností mši sv. zahajuje "Synodu o synodalitě" v naší diecézi, víc se dozvíme v nejbližší době, v křesťanských médiích je víc už nyní. Ve Žďáru na Zelené hoře končí obnova chrámu slavnostním požehnáním v sobotu 23.10. v 16.30h (biskup Pavel Konzbul), celý program příštího víkendu 23.-24.10. najdete na vývěsce. Epidemická situace se zhoršuje, u nás stačí, když budeme protiepidemická opatření dál dodržovat tak, jak jsme zvyklí, vč. potřeby registrovat se na mše sv. s nedělní platností - stále víc z vás odmítá tuto nepatrnou komplikaci respektovat, s očekávaným zpřísněním restrikcí budeme muset vymyslet, jak dodržování pravidel vymáhat. Na mše sv. ve všední dny rezervace není potřeba. Jste-li nachlazení nebo naopak by vám onemocnění covid mohlo vážným způsobem ublížit, zůstaňte doma. Farář vyprošuje požehnání pro všechny, kdo trpělivě a věrně nastavená pravidla respektují a dodržují, je to úkon obětavé lásky k bližním. Na rozdíl např. od Slovenska, kde biskupové dispenz od nedělní "povinnosti" zrušili a nyní opět zavedli, u nás platí stále.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Rim 6,12-18
žalm: Zl 124
evangelium: Lk 12,39-48

Přihlášení

Krátké zprávy

Pastýřský list

[28.10.20]

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]
více krátkých zpráv »