Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2020

Cyril a Metoděj
slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hl.patronů Moravy
7:40 za rodiče Kamrlovy a syna, rodinu Blažkovu, zemřelého manžela, rodiče Pilátovy a duše v očistci
10:00 VÍTOCHOV: hlavní pouť - za farníky a poutníky (P. Miloslav Kabrda), za živou a zemřelou rodinu Hanusovu (farář)
5.7.
neděle
mistr Jan Hus
pondělí 14. týdne v mezidobí
7:40 za rodiče, bratra, švagrovou a švagra
6.7.
pondělí
Bohuslava
úterý 14. týdne v mezidobí
7.7.
úterý
Nora
středa 14. týdne v mezidobí
19:00 mše sv. na úmysl dárce
8.7.
středa
Drahoslava
čtvrtek 14. týdne v mezidobí
7:40 bohoslužba slova 
9.7.
čtvrtek
Libuše
pátek 14. týdne v mezidobí
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za Karla Marka a rodiny Markovu a Mackovu
10.7.
pátek
Olga
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
19:00 za rodiče Mazourkovy
11.7.
sobota
Bořek
15. neděle v mezidobí
7:40 za farníky 
9:00 za rodinu Tegzovu a Svobodovu
11:30 LESOŇOVICE: poutní C+M mše sv. za farníky a osadníky  
12.7.
neděle
Příležitostná oznámení:

Nedělní mše sv. 5.7. výjimečně kvůli slavnost sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje je jen v 7.40h., velká poutní bohoslužba bude v 10.00h. na Vítochově. Cyrilometodějská bohoslužba v Bohuňově byla již v sobotu 4.7. Poděkování všem, kdo bohoslužbu na Vítochově připravili, Bůh vám odplať vaši službu. Na bohoslovce se minulou neděli vybralo 25.130,- Kč, na kostel předminulou neděli 35 tis. Kč, díky za štědrost. Z protiepidemických opatření zůstává povinnost dezinfekce rukou při vstupu, zatímco povinnost používat roušky a udržovat rozestupy už byla zrušena. Pokud chcete, dál roušky používejte s ohledem na ty zranitelnější z nás, a při mši sv. využívejte celý prostor kostela, aby mezi vámi byly rozestupy. Svěcená voda u vchodu a podávání rukou zatím dovoleno není. Z protiepidemických opatření mimo kostel je potřeba nadále připomínat, že v případě jakýchkoli příznaků akutního respiračního onemocnění nemáme nikam chodit, ale telefonicky se spojit se svým ošetřujícím lékařem a s ním konzultovat další postup. Se zvýšeným pohybem osob v době dovolených je potřeba rozumně dodržovat preventivní opatření, i když to není vysloveně přikázáno, zvlášť starší nebo rizikové z vás vyzýváme, aby vždycky, než se někam z domova vydají, zvažovali, jestli je to potřeba. Farář prosí paní katechetky o seznamy žáků a probraného učiva. Pozvánka na Karmelskou pouť v Bystrém u Poličky - program na vývěsce, hlavní akce o víkendu 18.-19.7. vč. novokněžského požehnání.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Oz 8,4-7.11-13
žalm: Zl 115
evangelium: Mt 9,32-38

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]
více krátkých zpráv »