Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2019

Renáta
28. neděle v mezidobí
7:40 za farníky 
9:00 za rodinu Müllerovu, Šejnohovu, Koutníkovu a Chocholáčovu
13.10.
neděle
Agáta
pondělí 28. týdne v mezidobí
7:40 za Miroslavu Kučerovou a rodinu Kučerovu a Schwarzerovu
14.10.
pondělí
Tereza
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč.cír.
        bohoslužby v Lísku 
15.10.
úterý
Havel
památka sv. Hedviky, řeh.
15:00 pohřeb pana Petra Svobody (*1968) ve hřbitovním kostele
17:00 za rodiče Skulovy a Josefa Štorka
        (po mši sv. krátká ministrantská schůzka - nácvik na biřmování, prosíme naléhavě o účast)
16.10.
středa
Hedvika
památka sv. Ignáce Antiochijského, bisk. a muč.
7:40 bohoslužba slova  (během bohoslužby farář v kostele zpovídá)
19:00 VĚCHNOV: za rodinu Slabých, Benešovu a Svobodovu
17.10.
čtvrtek
Lukáš
svátek sv. Lukáše, evangelisty
        od 16h. farář v kostele zpovídá
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za Adolfa a Marii Zítkovy a Josefa Zítku
20:00 poslední příprava na biřmování, nácvik a společná modlitba v kostele
18.10.
pátek
Michaela
sobota 28. týdne v mezidobí
7:40 za rodiče a prarodiče Dvořákovy
10:00 slavnostní mše sv. s udílením svátosti biřmování (celebruje otec biskup Vojtěch)
19.10.
sobota
Vendelín
29. neděle v mezidobí
7:40 za zemřelé rodiče a bratra
9:00 za farníky 
20.10.
neděle
Příležitostná oznámení:

Ve středu je mše sv. s programem pro děti. K biřmování - jedna osoba absolvovala přípravu, ale za celý rok nebyla schopna dodat žádné podklady, bude tedy patrně z udílení svátosti vyřazena, zítra - v pondělí - je poslední možnost uzavřít biřmovací lístky. Zpovídání před biřmováním (především určeno pro biřmovance) - v pondělí od 7h., ve středu kvůli pohřbu až cca půl hodiny přede mší sv., ale po nácviku s ministranty je možnost také (nelze ale odhadnout, kdy to bude), ve čtvrtek během bohoslužby slova (od 7 do 8h.), v pátek od 16h. do mše sv., v sobotu od 7h. do mše sv. V pátek je poslední příprava na biřmování, a to ve 20h. v kostele, bude pokračovat společnou a příp. soukromou modlitbou. V sobotu je potřebné, aby biřmovanci byli v kostele nejpozději 20 min. před zahájením bohoslužby a obsadili včas i vyhrazená místa v kostele. Z instrukcí k bohoslužbě rádi tlumočíme, že: je nevhodné, aby během bohoslužby někdo mimo jednoho stanoveného fotografa fotil, natáčet video je také spíše nevhodné, ruší to jak biřmovance, tak otce biskupa. Sbírka při pouti v Domaníně činila 3.361,- Kč a byla poskytnuta do rozpočtu farnosti, díky za štědrost. Příští neděli bude sbírka na misie, více ve "Slově otce biskupa Vojtěcha k mimořádnému misijnímu měsíci". Tuto neděli v 19h. na faře bude pravidelné společenství žen, slíbený film. Příští neděli v 19h. bude společenství mužů.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Rim 4,13.16-18
žalm: Zl 105
evangelium: Lk 12,8-12

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »