Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2019

Květoslava
2. neděle adventní
7:40 za rodinu Pečínkovu, Havlíkovu a Liehneovu a duše v očistci
9:00 za rodiče Skalníkovy, Martu Starou, živou rodinu a duše v očistci
8.12.
neděle
Vratislav
slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
7:40 za manžela a rodinu Fišerovu a Stárkovu
9.12.
pondělí
Julie
úterý po 2. neděli adventní
        bohoslužby v Lísku 
10.12.
úterý
Dana
středa po 2. neděli adventní
17:00 za Antonína a Josefu Havelkovy
11.12.
středa
Simona
čtvrtek po 2. neděli adventní
7:40 bohoslužba slova 
12.12.
čtvrtek
Lucie
památka sv. Lucie, panny a muč.
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za rodiče Brablecovy a živou rodinu
13.12.
pátek
Lýdie
památka sv. Jana od Kříže, kněze a uč.cír.
7:40 za živou a zemřelou rodinu Víchovu a Sedlerovu
14.12.
sobota
Radana
3. neděle adventní
7:40 za farníky 
9:00 za Jiřího Vágnera, bratry a rodiče
15.12.
neděle
Příležitostná oznámení:

Na círk. školství se minulou neděli vybralo 20.718,- Kč, Pán Bůh vám odplať za štědrost, peníze jsme už odeslali. Tuto neděli bude mít spol. rodin vlastní program, společenství žen již nebude. Ve středu bude mše sv. s programem pro děti. Od této neděle 8.12. se zapisuje na mše sv. na celý příští rok, můžete zadávat i intence pro odsloužení jinde. Dát sloužit mše svaté jako oběť za své blízké, za živé i zemřelé, na poděkování Bohu nebo jako prosebné, je prastarý zvyk církve, kdy mimořádné účinky mše sv. věřící přivlastňují na dobrý úmysl, a obětní charakter posilují svou vlastní účastí a obětí - darem. Ve středu 11.12.v 13h. bude v Orlovně setkání Sdružení křesť. seniorů, na programu je přátelské předvánoční setkání, srdečně jsou zváni členové i příznivci. Ve čtvrtek 12.12. v 17h. v Olešnici začne prosincová pouť Nový Jeruzalém, hl. celebrant je P. Jaroslav Laštovička, odjezdy autobusů jsou na vývěsce. Hlavní příležitost ke zpovědi zde v Bystřici bude až v sobotu 21.12. od 13h., v Lísku bude již tento pátek 13.12. od 15h. Slavnost světla ke cti sv. Lucie v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v pátek 13.12. od 18.30h. Již příští neděli 15.12. po mši sv. můžete koupí misijních pohlednic přispět finančně na misie. Na vývěsce je leták s kontaktem na P. Sylwestra Jurczaka, který byl pověřen duchovní službou v Nemocnici Nové Město. I letos bude tradiční Vánoční koncert ZUŠ a spřátelených těles na sv. Štěpána 26.12. v 18h., víc už je na vývěsce.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Sir 48,1-4.9-11
žalm: Zl 80
evangelium: Mt 17,10-13

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »