Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2020

Svatopluk
7. neděle v mezidobí
7:40 za manžela Josefa Křenka, rodiče Nečesánkovy a živou rodinu
9:00 za farníky 
23.2.
neděle
Matěj
pondělí 7. týdne v mezidobí
7:40 za rodinu Prášilovu, sestru Annu, bratra Václava a manžela Antonína
24.2.
pondělí
Liliana
úterý 7. týdne v mezidobí
        s ohledem na Popeleční středu není mše sv. v Lísku
25.2.
úterý
Dorota
Popeleční středa - den přísného půstu a půstu újmy
        začíná posvátná doba postní, při mši sv. udělování popelce 
9:30 HOTELOVKA: za živé i zemřelé obyvatele, ošetřovatele a nemocné  
19:00 za živou a zemřelou rodinu Sitařovu a Čechovu
26.2.
středa
Alexandr
čtvrtek po Popeleční středě
7:40 bohoslužba slova 
18:00 DOMANÍN: za dvoje rodiče a přízeň
27.2.
čtvrtek
Lumír
pátek po Popeleční středě
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za živou a zemřelou rodinu Kachyňovu, Břenkovu a Brodeckých
28.2.
pátek
sobota po Popeleční středě
7:40 za Radka Pečinku a rodiče
29.2.
sobota
Bedřich
1. neděle postní
7:40 za živ. a zemř. rodinu Zelených, Sytařovu a P. Vlastimila Punčocháře
9:00 za rodinu Stejskalovu, Palečkovu, manžela, bratra a švagra
14:00 křížová cesta - ženy
1.3.
neděle
Příležitostná oznámení:

Tuto neděli 23.2. je sbírka na Haléř sv. Petra, večer v 18h. je katechetická schůzka. Program pro děti tento týden není. Schůzka s rodiči dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání, bude za týden ve středu 4.3., připomeneme. Tuto sobotu po mši sv. - nejpozději v 8.30h. - bude v kostele brigáda, stavba lešení pro restaurátorské práce, přijďte v pracovním, díky! Min. neděli na kostel se vybralo 41.380,- Kč, Pán Bůh zaplať. Na vývěsce jsou pozvánky na už ohlášené pašijové hry ve Žďáru n. S., duchovní obnovu pro mladé muže v Olomouci, ministrantský den, nově i na akce Vyjděme vzhůru (mons. Jan Peňáz). Tento týden začíná posvátná doba postní - Popeleční středa je den přísného půstu (půst "od masa", od 14 let) a půstu újmy (zdrženlivost od jídla obecně, připouští se možnost 1x denně se najíst do syta, vázáni jsou křesťané od 18 do 60 let) . Křížové cesty - v neděli ve 14h. zde v kostele, 1. ženy, 3. mládež, 5. muži; ostatní farář. Popeleční středou začíná posvátná doba postní: Liturgie doby postní nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Dbejme poctivě na ranní a večerní modlitbu. Dospělí i děti: ráno a večer modlete se. K tomu, aby někdo byl skutečným křesťanem, nestačí křest či další svátosti, ani znalost Bible a Katechismu, i když je to všechno důležité. Podstatná je křesťanská víra. To je především osobní vztah k Bohu. Uznávám Ho, znám Ho, záleží mi na Něm, chci se Mu líbit. To teprve vede k život u z víry i k naději na šťastnou věčnost. Opravdové křesťanství není myslitelné bez hlubokého přátelství s Ježíšem. Proto se často modlíme-mluvíme s Bohem. Proto první i poslední myšlenky každého dne mají patřit Bohu. To platí pro děti i dospělé i staré. Postní doba je dobou duchovního cvičení, kázně a pokání. Vezměme ji letos jako dobu duchovního tréninku toho nejzákladnějšího v našem křesťanství: konejme pravidelnou modlitbu každé ráno a každý večer.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Iz 58,1-9a
žalm: Zl 51
evangelium: Mt 9,14-15

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »