Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2020

Taťána
5. neděle postní
7:40 za farníky (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu)
9:00 za Jana Ludvíka, sestru, rodiče Peškovy a za živ. a zemř. rodinu Ludvíkovu (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu) křížová cesta je zrušena
29.3.
neděle
Arnošt
pondělí po 5. neděli postní
7:40 za rodinu Dědovu, Dvořákovu, Vlachovu, Blažkovu a Drimlovu (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu)
30.3.
pondělí
Kvido
úterý po 5. neděli postní
31.3.
úterý
Hugo
středa po 5. neděli postní
19:00 za dar víry, lásky a naděje (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu)
1.4.
středa
Erika
čtvrtek po 5. neděli postní
19:00 Domanín: za rodiče Bervidovy a Čechovy a duše v očistci (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu ve FARNÍM KOSTELE)
2.4.
čtvrtek
Richard
pátek po 5. neděli postní
        možnost otevřít kostel zrušena z důvodu karanténních opatření, prvopáteční pobožnost lze vykonat doma z kancionálu
18:00 za syna Františka Holemého a rodinu Navrátilovu (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu)
3.4.
pátek
Ivana
sobota po 5. neděli postní
7:40 mše sv. na úmysl dárce (int.) (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu)
4.4.
sobota
Miroslav
Květná neděle
7:40 za rodiče Grézlovy, Souralovy a Mašovy (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu)
9:00 za farníky (kněz bude sloužit tuto mši sv. bez účasti lidu)
        křížová cesta je zrušena
5.4.
neděle
Příležitostná oznámení:

Vzhledem k epidemii dál pokračují opatření, zaměřená k omezení šíření infekce. Česká biskupská konference teprve přijme ustanovení ohledně slavení Velikonoc, vše ohlásíme. Zatím platí - respektujeme rozhodnutí naší vlády nejen proto, že jsou rozumná a nesená duchem lásky k bližním, které chceme chránit před nemocí, ale také proto, abychom se osvědčili před Pánem pokorou a mírností. Modlete se doma, touha po mši sv., pokud existovala a nebyla jen povrchní psychologickou potřebou, nemůže být uspokojena sledováním televize, snažte se spojit duchovně s knězem, který ve farnosti slouží mši sv. - proto v okamžiku, kdy přistupuje k oltáři, zvoní zvony. Je rozdíl mezi tím, co znamená živit rozum hromaděním informací, často zbytečných a hloupých, a co znamená živit svou duši světlem od Pána. Opakujeme rozhodnutí otce biskupa v návaznosti na nouzový stav: až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích i v jiných prostorách katolické církve. Kněží budou sloužit mše sv. bez účasti lidu na přijaté úmysly. Po dobu mimořádných opatření biskup uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Modlete se denně, modlete se dlouho a vroucně. Každý večer ve 20h. se lze připojit ke společné modlitbě růžence. Tuto neděli jsme měli ve farnosti ohlašovat jáhenské svěcení bohoslovce Martina Peňáze, jsou ale odloženy jak ohlášky, tak možná bude odloženo i samo svěcení.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
žalm: Zl 23
evangelium: Jan 8,1-11

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]
více krátkých zpráv »