Pořad Bohoslužeb

Farnost Lísek rok 2020

Svatopluk
7. neděle v mezidobí
10:30 za Marii Mitášovou, manžela a syna Karla
23.2.
neděle
Matěj
pondělí 7. týdne v mezidobí
24.2.
pondělí
Liliana
úterý 7. týdne v mezidobí
        s ohledem na Popeleční středu není tento týden úterní mše sv.
25.2.
úterý
Dorota
Popeleční středa - den přísného půstu a půstu újmy
        začíná posvátná doba postní, při mši sv. udělování popelce 
17:00 za Libuši Vrbasovou, rodinu Vrbasovu a Šimkovu
26.2.
středa
Alexandr
čtvrtek po Popeleční středě
27.2.
čtvrtek
Lumír
pátek po Popeleční středě
19:00 za uzdravení vztahů v rodinách
28.2.
pátek
sobota po Popeleční středě
29.2.
sobota
Bedřich
1. neděle postní
10:30 za farníky 
14:00 křížová cesta - farář
1.3.
neděle
Příležitostná oznámení:

V úterý není mše sv., bude ve středu, společenství tento týden není. Tuto neděli je sbírka na Haléř sv. Petra, (bylo ohlášeno), a také v Bystřici katech. setkání. Připomínáme, že schůzka faráře s rodiči dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, bude v úterý 3.3. po mši sv. - cca v 18.00h. v kostele. Na vývěsce jsou pozvánky na už ohlášené pašijové hry ve Žďáru n. S., duchovní obnovu VIR pro mladé muže v Olomouci, Ministrantský den, nově i na akce Vyjděme vzhůru, které v průběhu roku pořádá P. Jan Peňáz. Tento týden začíná posvátná doba postní - Popeleční středa je den přísného půstu (půst "od masa", od 14 let) a půstu újmy (zdrženlivost od jídla obecně, připouští se možnost 1x denně se najíst do syta, vázáni jsou křesťané od 18 do 60 let) . Křížové cesty letos v pozměněném pořadí - vždy v neděli ve 14h. ve farním kostele, 1.+ 3. + 5. postní neděli má farář, 2. ženy, 4. muži, 6. děti. Popeleční středou začíná posvátná doba postní: Liturgie doby postní nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Dbejme poctivě na ranní a večerní modlitbu. Dospělí i děti: ráno a večer modlete se. K tomu, aby někdo byl skutečným křesťanem, nestačí křest či další svátosti, ani znalost Bible a Katechismu, i když je to všechno důležité. Podstatná je křesťanská víra. To je především osobní vztah k Bohu. Uznávám Ho, znám Ho, záleží mi na Něm, chci se Mu líbit. To teprve vede k život u z víry i k naději na šťastnou věčnost. Opravdové křesťanství není myslitelné bez hlubokého přátelství s Ježíšem. Proto se často modlíme-mluvíme s Bohem. Proto první i poslední myšlenky každého dne mají patřit Bohu. To platí pro děti i dospělé i staré. Postní doba je dobou duchovního cvičení, kázně a pokání. Vezměme ji letos jako dobu duchovního tréninku toho nejzákladnějšího v našem křesťanství: konejme pravidelnou modlitbu každé ráno a každý večer.

 

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Iz 58,1-9a
žalm: Zl 51
evangelium: Mt 9,14-15

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »