Doplnění zvonové soustavy

ve farním kostele sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem (r. 2021-2022)

Návrhy pocházejí od Zdeňka Kubíka, kopírují zasvěcení oltářů, hlavní „Vavřín“, Sv. Barbora, Sv. Václav. Podle apoštolů Slovanů sv. Cyrila a sv. Metoděje, jejichž sousoší zdobí městskou kašnu na bystřickém náměstí (navíc „paralelně“ ke stávajícímu malému zvonu „Petr a Pavel“ z roku 1841 dle apoštolů národů sv. Petra a sv. Pavla).

Největší zvon „Barbora“

invokace: SV. BARBORO, POMÁHEJ NÁM PROJÍT VŠEMI ZKOUŠKAMI VÍTĚZNĚ, SKRZE KRISTA, NAŠEHO PÁNA..

hlavní výzdoba (atribut): VĚŽ SE TŘEMI OKNY - Inspirační vzor atributu sv. Barbory

dedikace: OBĚTAVOSTÍ FARNOSTI [značka zvonaře] L. P. 2022

doplňující výzdoba (na protilehlé straně těla zvonu uprostřed): znak farnosti - oficiálně farním úřadem používané provedení štítu s roštem sv. Vavřince a hodnostním kněžským kloboukem z roku 1938 od Břetislava Štorma, obnoveno Zdeňkem Kubíkem (r. 2000)

váha: cca 490 Kg

 

prostřední zvon „Václav“

invokace: SV. VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM ANI BUDOUCÍM, SKRZE KRISTA, NAŠEHO PÁNA.

hlavní výzdoba (atribut): PLAMENNÁ ORLICE

dedikace: ŠTĚDROSTÍ DÁRCŮ [značka zvonaře] L. P. 2022

doplňující výzdoba (na protilehlé straně těla zvonu uprostřed): znak farnosti - oficiálně farním úřadem používané provedení štítu s roštem sv. Vavřince a hodnostním kněžským kloboukem z roku 1938 od Břetislava Štorma, obnoveno Zdeňkem Kubíkem (r. 2000)

váha: cca 300 Kg

 

nejmenší zvon „Cyril a Metoděj“

invokace: SV. CYRILE A SV. METODĚJI, ZVĚSTUJTE NÁM KRISTA, NAŠEHO PÁNA.

hlavní výzdoba (atribut): PATRIARŠÍ KŘÍŽ

dedikace: PÉČÍ MĚSTA [značka zvonaře] L. P. 2022

doplňující výzdoba (na protilehlé straně těla zvonu uprostřed): znak města 

váha: cca 200 Kg

 


ilustrace rozložení výzdoby zvonů


Zpracované návrhy výzdoby - 12.1.2022


Práce na zvonech - 7.2.2022


Zvony odlité 26.3.2022

Zvony Cyril a Metoděj (vlevo) a Václav

Zvon Václav

Zvon Cyril a Metoděj

Zvon Václav - doplňující výzdoba


Odlévání zvonu Barbora - 14.5.2022


O potvrzení (darovací smlouvu) za poskytnuté dary můžete požádat p. faráře (bystrice@dieceze.cz) č. úč.: 1621259319/0800

Dodavatel prací: ZVONAŘSTVÍ Michal Votruba www.zvonarstvi-votruba.cz

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Iz 26,7-9.12.16-19
žalm: Zl 102
evangelium: Mt 11,28-30

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Žehnání křížové cesty

[28.02.23]

Byla přidána nová fotogalerie - Žehnání křížové cesty

[28.02.23]

Pastýřský list

[28.10.20]

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]
více krátkých zpráv »