Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2022

Emil
6. neděle velikonoční
7:40 za živou a zemřelou rodinu Prokopovu a Dostálovu, a švagrovou Vlastu
9:00 za r. Skalníkovy, Martu Starou, Helenku, Vlastu, živ. rodinu a duše v oč.
11:45 křest ve farním kostele
18:00 májová pobožnost ve farním kostele (se svátostným požehnáním)
22.5.
neděle
Vladimír
pondělí 6. velikonočního týdne
7:40 mše sv. na úmysl dárce
23.5.
pondělí
Jana
úterý 6. velikonočního týdne
        zpovídání a mše sv. v Lísku
24.5.
úterý
Viola
středa 6. velikonočního týdne
9:30 Hotelovka DPS: za živé i zemřelé obyvatele, ošetřovatele a nemocné 
18:00 za Anežku a Františka Sitařovy (po mši sv. příprava na 1. sv. přijímání - v kostele)
25.5.
středa
Filip
Slavnost Nanebevstoupení Páně
7:40 za Havířovy, Koubkovy, Součkovy a za rodiny
17:00 za děti a vnoučata
26.5.
čtvrtek
Valdemar
pátek 6. velikonočního týdne
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za farníky (místo 5.6.)
27.5.
pátek
Vilém
sobota 6. velikonočního týdne
19:00 za nemocnou dceru a zvládnutí její těžké životní situace
28.5.
sobota
Maxmilián
7. neděle velikonoční
7:40 za farníky 
9:00 za živou a zemřelou rodinu Dolnou a Kotlánovu
11:45 křest ve farním kostele
18:00 májová pobožnost ve farním kostele (se svátostným požehnáním)
29.5.
neděle
Příležitostná oznámení:

Tato neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě. Proto i sbírka této neděle je na pomoc pronásledovaným křesťanům. Případné dary na zvony dávejte do zvláštní pokladničky v kostele. Minulou neděli se na kostel (na zvony) vybralo 35.392,- Kč, díky za štědrost. V týdnu byl z odlévací formy u pana zvonaře vyjmut i poslední ze zvonů, téměř půltunová sv. Barbora, odlitek je prý v pořádku, díky za Vaše modlitby a štědrost. V protiepidemických opatřeních nic nového, v kostele je k dispozici jak svěcená voda, tak dezinfekce, kdo hledá, najde. Podávání rukou bezprostředně před sv. přijímáním zatím vynecháme, při velkém počtu účastníků bohoslužeb stále není nic špatného na tom, když použijeme roušku nebo respirátor, zvlášť když v naší blízkosti někdo úporně kašle. Roušky jsou k dispozici u vchodu do kostela. Připomínáme, že na konci června končí platnost papírových bankovek s úzkým kovovým proužkem, prověřte doma úspory a bankovky použijte k placení nebo je uložte do banky, Opakujeme upozornění, že v sobotu 11.6. zde v kostele bude v 19.30h. koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae, proto mše sv. s nedělní platností výjimečně nebude a úmysl farář odslouží už tu sobotu ráno. Z nových upozornění: 6.-10.7. bude v Brně tradiční Charismatická konference, víc informací na internetu. Bratři pallotini připravili IV. kongres o Božím milosrdenství 10.-12.6. ve Slavkovicích, víc na internetu a bude i na vývěsce. 

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Sk 1,1-11
žalm: Zl 47(46)
2. čtení: Ef 1,17-23
evangelium: Lk 24,46-53

Přihlášení

Krátké zprávy

Pastýřský list

[28.10.20]

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]
více krátkých zpráv »