Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2021

Přemysl
7. neděle velikonoční
        na sobotní a nedělní bohoslužby je i nadále nutné nahlásit se u faráře
7:40 za Ant. Fafílka, rodiče, sourozence, rodiče Kučerovy a Boží ochranu pro živ. rodinu
9:00 za farníky 
18:00 od 18 do 18.30h. kostel otevřen k modlitbě (májová pobožnost)
16.5.
neděle
Aneta
pondělí 7. velikonočního týdne
7:40 za Jaroslava Zítku (zpovídání od 7.10h.)
17.5.
pondělí
Nataša
úterý 7. velikonočního týdne
        bohoslužby a zpovídání v Lísku
18.5.
úterý
Ivo
středa 7. velikonočního týdne
19:00 za rodinu Chocholáčovu, Opravilovu a Müllerovu (zpovídá se od 18h.)
19.5.
středa
Zbyšek
čtvrtek 7. velikonočního týdne
7:40 mše sv.: za tatínka
19:00 za rodiče Křenkovy, Patlokovy a Stanislava Fialu (mše sv. nemůže být v kapli ve VĚCHNOVĚ, přijeďte do Bystřice, od 18h. se zpovídá)
20.5.
čtvrtek
Monika
svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele (po dobu adorace se zpovídá)
18:00 za rodinu Chrástovu, Smolíkovu a Mitášovu
21.5.
pátek
Emil
sobota 7. velikonočního týdne
        na sobotní a nedělní bohoslužby je i nadále nutné nahlásit se u faráře
19:00 za rodinu Peňázovu a Žáčkovu (zpovídá se od 18h.)
22.5.
sobota
Vladimír
Slavnost Seslání Ducha Svatého
        na sobotní a nedělní bohoslužby je i nadále nutné nahlásit se u faráře
7:40 za živou zemřelou rodinu Břenkovu, Copovu a Zítkovu
9:00 za živé a zemřelé rodiny Krejčích, Bukáčkovy a celou přízeň
18:00 od 18 do 18.30h. kostel otevřen k modlitbě (májová)
23.5.
neděle
Příležitostná oznámení:

Na pomoc pronásledovaným křesťanům se minulou neděli vybralo přesně 13 tis. Kč, částku už jsme odeslali, díky za štědrost. Příští neděli je opět vyhlášená sbírka, tentokrát na Charitu, víc bude na vývěsce. Protiepidemická opatření dál trvají, i když jsou částečně rozvolňována, buďme za to vděční, ve všední dny jsme zatím schopni zabezpečit vládní nařízení i bez povinné rezervace na mše sv., ale na sobotní a nedělní bohoslužby je nadále nutno se zapisovat u faráře. Jsme povinni dodržovat rozestupy minimálně 2m mezi osobami, mít dobře nasazené respirátory a dezinfikovat ruce při vstupu. Je potřeba apelovat na všechny, kdo by mohli být infikováni, ačkoli jsou bez příznaků, anebo kdo jeví známky onemocnění, aby rozhodně zůstali doma, ani prodělané onemocnění ani očkování neposkytuje stoprocentní ochranu, ale nebezpečí velmi výrazně snižuje. Podle posledních zpráv se od tohoto týdne obnovuje výuka pro 1. stupeň, ze ZŠ TGM už máme zprávu, že bude možná i výuka náboženství (kde se slučují třídy i ročníky), a v pátek 28.5. by mohlo být i náboženství pro 2. stupeň na ZŠ TGM s farářem. Dispenz od povinnné nedělní účasti na mši sv. naším otcem biskupem nebyl odvolán, ačkoli někteří lidé ve farnosti zneklidňují věřící opačnými informacemi. Svým neuváženým a rizikovým jednáním si říkáme o další vlnu nákazy i s následky, které to nese na životě nebo zdraví některých z nás.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Jan 4,11-16
evangelium: Jan 17,11b-19

Přihlášení

Krátké zprávy

Pastýřský list

[28.10.20]

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]
více krátkých zpráv »