Pořad Bohoslužeb

Farnost Lísek rok 2024

Liliana
2. neděle postní
10:30 za rodiče Mičkovy, Chroustovy a syna
14:00 křížová cesta (farář)
25.2.
neděle
Dorota
pondělí 2. postního týdne
26.2.
pondělí
Alexandr
úterý 2. postního týdne
        (mše sv. je s programem pro děti, přede mší sv. bude krátká křížová cesta dětí)
18:00 na poděkování za 60 let společného života
27.2.
úterý
Lumír
středa 2. postního týdne
28.2.
středa
Horymír
čtvrtek 2. postního týdne
29.2.
čtvrtek
Bedřich
pátek 2. postního týdne
19:00 za živou a zemřelou rodinu Vrbasovu a Šimkovu
1.3.
pátek
Anežka
sobota 2. postního týdne
2.3.
sobota
Kamil
3. neděle postní
10:30 za farníky
14:00 křížová cesta (muži)
3.3.
neděle
Příležitostná oznámení:

Při mši sv. příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra, její výtěžek jdou k rukám Sv. otce, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válek, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi, v sousedních farnostech tato sbírka byla už tuto neděli, my jsme ji z technických důvodů o týden odložili. Farnost Nové Město n.M. pořádá postní duchovní obnovu, kterou vede jáhen Jiří Dyčka 3 postní čtvrtky za sebou - 7.3., 14.3., 21.3. - vždy v 18h. ve farním kostele - program: promluva, adorace, modlitba. Tuto neděli 25.2. také ve farním kostele v NMNM v 17h. bude Večer chval. Příležitosti ke zpovědi v předvelikonočním období ještě podrobně zveřejníme, hlavní příležitost zde v Lísku bude v pátek 22.3. odpoledne, v kostele v Bystřici bude v sobotu před Květnou nedělí - 23.3. od 13h. Farář uvažuje, že by svolal v Bystřici katechetickou schůzku, spojenou s prvním setkáním tamní pastorační rady, a to v neděli 10.3. v 18h. na faře, prosí účastníky (zde z Lísku se týká jen paní katechetek), aby mu řekli, pokud nebudou moci přijít, jiných možností ještě máme dost. Nečekaná novinka: díky paní ředitelce Jiřině Kabrdové, že si všimla v kronice zdejší školy zápisu z poloviny 19. století, kde je přesný zápis, týkající se výstavby i svěcení kostela zde v Lísku. Kostel byl vysvěcen děkanem Matějem Svobodou z Bystřice 30.1.1853. Kopii celého zápisu dáme na vývěsku, od této chvíle tedy můžeme slavit výročí posvěcení chrámu v uvedeném termínu. Příprava na biřmování tento pátek není, bude následující pátek 8.3., připomeneme. 

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
žalm: Zl 105
evangelium: Mt 21,33-43.45-46

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Žehnání křížové cesty

[28.02.23]

Byla přidána nová fotogalerie - Žehnání křížové cesty

[28.02.23]

Pastýřský list

[28.10.20]

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]
více krátkých zpráv »