Doplnění zvonové soustavy

ve farním kostele sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem (r. 2021-2022)

Návrhy pocházejí od Zdeňka Kubíka, kopírují zasvěcení oltářů, hlavní „Vavřín“, Sv. Barbora, Sv. Václav. Podle apoštolů Slovanů sv. Cyrila a sv. Metoděje, jejichž sousoší zdobí městskou kašnu na bystřickém náměstí (navíc „paralelně“ ke stávajícímu malému zvonu „Petr a Pavel“ z roku 1841 dle apoštolů národů sv. Petra a sv. Pavla).

Největší zvon „Barbora“

invokace: SV. BARBORO, POMÁHEJ NÁM PROJÍT VŠEMI ZKOUŠKAMI VÍTĚZNĚ, SKRZE KRISTA, NAŠEHO PÁNA..

hlavní výzdoba (atribut): VĚŽ SE TŘEMI OKNY - Inspirační vzor atributu sv. Barbory

dedikace: OBĚTAVOSTÍ FARNOSTI [značka zvonaře] L. P. 2022

doplňující výzdoba (na protilehlé straně těla zvonu uprostřed): znak farnosti - oficiálně farním úřadem používané provedení štítu s roštem sv. Vavřince a hodnostním kněžským kloboukem z roku 1938 od Břetislava Štorma, obnoveno Zdeňkem Kubíkem (r. 2000)

váha: cca 490 Kg

 

prostřední zvon „Václav“

invokace: SV. VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM ANI BUDOUCÍM, SKRZE KRISTA, NAŠEHO PÁNA.

hlavní výzdoba (atribut): PLAMENNÁ ORLICE

dedikace: ŠTĚDROSTÍ DÁRCŮ [značka zvonaře] L. P. 2022

doplňující výzdoba (na protilehlé straně těla zvonu uprostřed): znak farnosti - oficiálně farním úřadem používané provedení štítu s roštem sv. Vavřince a hodnostním kněžským kloboukem z roku 1938 od Břetislava Štorma, obnoveno Zdeňkem Kubíkem (r. 2000)

váha: cca 300 Kg

 

nejmenší zvon „Cyril a Metoděj“

invokace: SV. CYRILE A SV. METODĚJI, ZVĚSTUJTE NÁM KRISTA, NAŠEHO PÁNA.

hlavní výzdoba (atribut): PATRIARŠÍ KŘÍŽ

dedikace: PÉČÍ MĚSTA [značka zvonaře] L. P. 2022

doplňující výzdoba (na protilehlé straně těla zvonu uprostřed): znak města 

váha: cca 200 Kg

 


ilustrace rozložení výzdoby zvonů

 


O potvrzení (darovací smlouvu) za poskytnuté dary můžete požádat p. faráře, tel.: 737 587 293 nebo bystrice@dieceze.cz č. úč.: 1621259319/0800

Dodavatel prací: ZVONAŘSTVÍ Michal Votruba www.zvonarstvi-votruba.cz

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Bar 5,1-9
žalm: Zl 126(125)
2. čtení: Flp l,4-6.8-11
evangelium: Lk 3,1-6

Přihlášení

Krátké zprávy

Pastýřský list

[28.10.20]

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]
více krátkých zpráv »